Where solidarity is investment

» Източници на финансиране на социални предприятия


Заглавие: Източници на финансиране на социални предприятия

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file Източници на финансиране на социални предприятия

» Какво е капиталов бюджет, Критерии за вземане на решения, Оценка на паричните потоци, Цена на капитала


Заглавие: Капиталово бюджетиране

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file Какво е капиталов бюджет, Критерии за вземане на решения, Оценка на паричните потоци, Цена на капитала

» Социално счетоводство и социален одит - Sonja Gavez/ eim, Център за развитие на човешките ресурси


Заглавие: Социално счетоводство и социален одит - Sonja Gavez/ eim, Център за развитие на човешките ресурси

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file Социално счетоводство и социален одит - Sonja Gavez/ eim, Център за развитие на човешките ресурси

Нови членове на мрежата

  • снимка на lyre89inch
    Държава : Austria
    Предмет на дейност :
  • снимка на gabyreed
    Държава : Bulgaria
    Предмет на дейност :