Where solidarity is investment

» Маркетингово проучване


Заглавие: Маркетингово проучване

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file Маркетингово проучване - проект, фази, анализ

» Мая Хавлина, Социален маркетинг срещу маркетинг Можем ли да продаваме идеи, социални цели…


Заглавие: Социален маркетинг - Мая Хавлина

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file Мая Хавлина, Социален маркетинг срещу маркетинг Можем ли да продаваме идеи, нагласи, социални цели…

» Проучване на възможностите за развиване на социални предприятия в България в пазарните ниши – устойчив екотуризъм и селскостопански инициативи


Заглавие: Проучване на възможностите за развиване на социални предприятия в България в пазарните ниши – устойчив екотуризъм и селскостопански инициативи

Описание:

-- Документи --

application/pdf icon» open file Проучване на възможностите за развиване на социални предприятия в България в пазарните ниши – устойчив екотуризъм и селскостопан

» Управление на отношенията с клиенти


Заглавие: Управление на отношенията с клиенти

Описание:

-- Документи --

application/vnd.ms-powerpoint icon» open file

Нови членове на мрежата

  • снимка на lyre89inch
    Държава : Austria
    Предмет на дейност :
  • снимка на gabyreed
    Държава : Bulgaria
    Предмет на дейност :